Inburgering

 Nieuwkomers welkom in onze regio,
we helpen graag om je netwerk uit te breiden

In Vlaanderen en Brussel wonen mensen die afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld. De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat deze nieuwe burgers volop kunnen deelnemen aan de samenleving en biedt daarom een inburgeringstraject aan.

Inburgering is bedoeld voor nieuwkomers van 18 jaar en ouder die in Vlaanderen of Brussel komen wonen met een wettig verblijf. En dus ook in onze regio. Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren ook tot de doelgroep van inburgering.

Alle personen die tot de doelgroep van inburgering behoren, hebben recht op een inburgeringstraject.

Het participatie- en netwerktraject (of vierde pijler) is één van de vier onderdelen van het inburgeringstraject.

Tijdens  het participatie- en netwerktraject versterkt de inburgeraar het eigen sociaal netwerk. Dat kan bijvoorbeeld in een buddyproject, een stage bij een bedrijf, vereniging of lokaal bestuur, via vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten in een buurthuis …

We helpen graag

Bij Perspectief grijpen we de kans om via Europese en Vlaamse subsidies samen met 7 lokale besturen en organisaties uit onze regio Middenkust de vierde pijler van het Vlaams inburgeringsbeleid lokaal te realiseren.

Dit doen we via een regionaal organisatienetwerk dat tal van actoren uit de regio Middenkust verbindt. Samen buigen we ons over een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan participatietrajecten op maat van de inburgeraar.

logistiek
mascottes

Help jij ook graag?

Wil je als organisatie of burger meebouwen aan een inclusieve samenleving met gelijke kansen? Ben je op zoek naar meer diversiteit in jouw organisatie of bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Financiële Steun

Wij waarderen de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Hun bijdrage is essentieel voor de realisatie en het succes van dit project.

Onze verbintenis

We zijn toegewijd aan transparantie en het delen van onze vooruitgang. Dit project is niet alleen een kans voor werkzoekenden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, maar het draagt ook bij aan de sterkere, meer inclusieve gemeenschappen.

Voor meer informatie over de betrokkenheid van ESF, Vlaanderen en de Europese Unie, bezoek ESF Vlaanderen en EuropaWSE. Praktische info? Klik hier.