Geldigheid wijk-werkcheques

wijkwerkcheque

De coronacrisis blijft voortduren met zelfs een 3de lockdown in maart 2021 tot gevolg. Dit roept waarschijnlijk opnieuw vragen op over de geldigheid van wijk-werkcheques.

De Vlaamse Overheid heeft besloten om de geldigheid van sommige wijk-werkcheques opnieuw te verlengen met 3 maanden.
Deze aanpassingen zullen in de loop van mei 2021 door Edenred worden uitgevoerd.

Wat betekent dit concreet:

  • De geldigheid van papieren en elektronische wijk-werkcheques die zijn uitgegeven vanaf 14/03/2020 tot 29 maart 2021 en nog geldig zijn, zullen worden verlengd met drie maanden.
  • Papieren wijk-werkcheques die tussen 13/03/2020 en mei 2021 (aanpassingen Edenred platform) zijn vervallen, zullen met drie maanden worden verlengd.
  • Elektronische wijk-werkcheques waarvan de geldigheid tussen 13/03/2020 en mei 2021 (aanpassingen Edenred platform) is vervallen, zullen terug beschikbaar zijn op de persoonlijke webruimte en worden met 3 maanden verlengd.

De datum die op papieren cheques gedrukt staat, kan natuurlijk niet aangepast worden, maar wanneer deze cheques worden gescand, is de aangepaste vervaldatum van toepassing .